top of page

Hình ảnh không gian nhà hàng

Chi Nhánh 2:

4A Cao Thắng, P5, Quận 3

(Bãi xe ô tô hẻm 02 Cao Thắng)

Khu A bàn 4-6 khách.jpg
bottom of page