Khảo sát khách hàng - Ikigai Sushi

* Chúng tôi sẽ gửi gift code đến email này !

Chất lượng món ăn tại Ikigai Sushi?
Không gian tại Ikigai Sushi như thế nào?
Mức độ sử dụng dịch vụ của bạn tại Ikigai Sushi?
Thời gian bạn có thể chờ ra món của nhà hàng ?
Chất lượng nhân viên phục vụ tại Ikigai Sushi?
Thời gian dùng bữa của bạn thường là bao lâu?
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us

Ikigai Sushi xin cảm ơn quý khách

đã hoàn thành Khảo sát!