VIP card
Silver card
Member card
Gold card

​IKIGAI SUSHI'S MEMBERSHIP

Zalo

Scan mã QR/nhấn nút để

truy cập Zalo Ikigai Sushi

 

Nhấn "Quan tâm"

Kích hoạt bằng

số điện thoại

ZaloOA_Ikigai_logo.jpg

Ưu đãi 15%

suốt tháng sinh nhât

khi trở thành

Thành viên Ikigai Sushi

Screenshot_2021-10-10-22-24-02-156_com.zing_edited.jpg
Screenshot_2021-10-10-22-19-16-986_com.zing_edited.jpg
Screenshot_2021-10-10-22-52-38-561_com.zing_edited.jpg
HẠNG THẺ MEMBER
 • Thẻ chỉ có giá trị tích điểm khi dùng món tại nhà hàng hoặc mua mang về qua Website/Hotline/Fanpages/Zalo/Trực tiếp Ikigai Sushi.

 • Thời hạn tích điểm: 36 tháng (3 năm)

 • Ưu đãi đặc biệt tháng sinh nhật: GIẢM 15% tổng hóa đơn khi dùng món tại nhà hàng (không giới hạn số lần trong tháng).

HẠNG THẺ SILVER
 • Khi thẻ MEMBER tích đủ 5.000 điểm, sẽ lên hạng thẻ SILVER.

 • Thẻ có giá trị TÍCH ĐIỂM, GIẢM 5% tổng hóa đơn dùng món tại nhà hàng hoặc mua mang về qua Website/Hotline/Fanpages/Zalo/Trực tiếp Ikigai Sushi.  

 • Điều kiện gia hạn thẻ: tích lũy trên 1.000 điểm trong vòng 12 tháng kể từ khi nâng hạn/gia hạn thẻ.  

 • Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, thẻ SILVER sẽ quay về thẻ MEMBER với số điểm ban đầu là 0.  

 • Ưu đãi đặc biệt tháng sinh nhật: GIẢM 15% tổng hóa đơn khi dùng món tại nhà hàng (không giới hạn số lần trong tháng).

HẠNG THẺ GOLD
 • Khi thẻ SILVER tích đủ 15.000 điểm, sẽ lên hạng thẻ SILVER.

 • Thẻ có giá trị TÍCH ĐIỂM, GIẢM 10% tổng hóa đơn dùng món tại nhà hàng hoặc mua mang về qua Website/Hotline/Fanpages/Zalo/Trực tiếp Ikigai Sushi.  

 • Điều kiện gia hạn thẻ: tích lũy trên 3.000 điểm trong vòng 12 tháng kể từ khi nâng hạn/gia hạn thẻ.  

 • Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, thẻ SILVER sẽ quay về thẻ MEMBER với số điểm ban đầu là 0.  

 • Ưu đãi đặc biệt tháng sinh nhật: GIẢM 15% tổng hóa đơn khi dùng món tại nhà hàng (không giới hạn số lần trong tháng).

HẠNG THẺ VIP
 • Khi thẻ GOLD tích đủ 40.000 điểm, sẽ lên hạng thẻ SILVER.

 • Thẻ có giá trị TÍCH ĐIỂM, GIẢM 15% tổng hóa đơn dùng món tại nhà hàng hoặc mua mang về Website/Hotline/Fanpages/Zalo/Trực tiếp Ikigai Sushi.  

 • Điều kiện gia hạn thẻ: tích lũy trên 5.000 điểm trong vòng 12 tháng kể từ khi nâng hạn/gia hạn thẻ.  

 • Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, thẻ SILVER sẽ quay về thẻ MEMBER với số điểm ban đầu là 0.  

 • Ưu đãi đặc biệt tháng sinh nhật: GIẢM 20% tổng hóa đơn khi dùng món tại nhà hàng (không giới hạn số lần trong tháng).

QUY ĐỔI ĐIỂM & CÁC LƯU Ý
 • Áp dụng tích điểm: 1 điểm = 1.000 VNĐ chi tiêu (sau giảm giá).

 • Ưu đãi sinh nhật áp dụng với thành viên chủ thẻ tham gia ít nhất 7 ngày, kể từ ngày kích hoạt thành công.

​   Quý khách vui lòng xuất trình tin nhắn "Chúc mưng sinh nhật" hoặc dùng thẻ thành viên điện tử tại Zalo Chủ thẻ.

 • Khi thăng/xuống hạng thẻ, số điểm sẽ điều chỉnh về 0 và thời hạn tích lũy điểm tính từ ngày nâng/xuống hạng.

 • Quý khách vui lòng mang thẻ cứng hoặc xuất trình mã thẻ trong ứng dụng "Thẻ thành viên" (Zalo) để tích điểm.

 • Chương trình ưu đãi thành viên sẽ không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác tại nhà hàng.